Regeneracja akumulatorów - Bydgoszcz

Firma specjalizuje się przywracaniem właściwości elektrochemicznych akumulatorów przemysłowych i uniwersalnych w zakresie 24V-80V. Dzięki naszej metodzie, przywracana jest pojemność jak i wydajność akumulatora. W pracy regeneratora wykorzystywana jest unikalna metoda asymetrycznej syntezy elektrochemicznej oparta na działaniu opatentowanego mikrokontrolera inwersyjnego naszego urządzenia ładującego.

Stosowana przez nas metoda asymetrycznej syntezy elektrochemicznej, pozwala sterować procesem szybkiego tworzenia i przywracania pojemności akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zasadowych w trybie automatycznym oraz znacznie skrócić czas procesu i nakładu energii w porównaniu z istniejącymi sposobami.

Regeneracja akumulatorów

Główny cel metody to całkowite usunięcie z płyt elektrod monokrystalicznego siarczanu ołowiu (zasiarczenia) dla akumulatorów kwasowych oraz usunięcie pasywacji elektrod dla akumulatorów zasadowych (Ni-Cd, Ni-Fe), co powoduje zwiększenie ich pojemności szczątkowej do maksymalnej możliwej wartości. Pozwala to regenerować nawet najbardziej beznadziejne przypadki akumulatorów, z wyjątkiem przypadków całkowitego odpadnięcia masy czynnej od kratek elektrod, korozji i odkształcenia kratek, fizycznego zniszczenia obudowy i wyprowadzeń przewodzących prąd.

Metoda pozwala wyrównać parametry każdego akumulatora w baterii do takich samych wskaźników, zmniejszyć opór wewnętrzny i samorozładowanie akumulatorów, co prowadzi do znacznego wydłużenia okresu ich eksploatacji.

Istota metody polega na optymalizacji doboru trybów ładowania akumulatorów asymetrycznymi prądami udarowymi ze zwiększoną wydajnością poprzez zmianę długości impulsów ładujących i rozładowujących, opierając się o parametry akumulatorów (napięcie, prąd, opór wewnętrzny, gęstość i temperatura elektrolitu) oraz sposób działania algorytmów efektywnego sterowania ładunkiem.

Nasze urządzenie, za pomocą mikro-kontrolera, pozwala automatycznie regulować długość działania impulsów prądu ładowania i prądu wyładowczego, ich amplitudę i całkowity czas trwania cyklu zgodnie z procesem technologicznym i stanem baterii.

Prace realizowane są zarówno w naszym laboratorium, jak i w lokalizacjach Klientów bez demontażu baterii, bez stosowania domieszek i dodatków.

Eksploatacja i konserwacja baterii akumulatorowych, które przeszły regenerację według naszej metody, nie różnią się od wymagań producentów i są realizowane zgodnie z instrukcjami obsługi. Zapraszamy do poznania oferty lamp awaryjnych awextestera akumulatorów.

 

Zalety naszej metody:

1. Ładowanie prądem asymetrycznym o podwyższonej wydajności polega na naprzemiennych impulsach ładujących i rozładowujących. Zmieniając stosunek między impulsami ładującymi i rozładowującymi, a także zmieniając ich amplitudę, dzięki czemu rozpuszczają się kryształy siarczanu ołowiu różnej wielkości i kształtu. Pozwala to zwiększyć porowatość i łączną powierzchnię czynną elektrod, czyli zwiększyć powierzchnię styku elektrolitu z aktywnym materiałem elektrod, ułatwić warunki dyfuzji i wyrównać stężenie elektrolitu w warstwie przy elektrodzie.

Wzrost porowatości przyczynia się do zwiększenia wartości maksymalnego prądu ładującego i rozładowującego. Po ładowaniu prądem asymetrycznym na końcu ładowania, wydziela się mniej ciepła i intensywne wydzielanie się gazu zaczyna się później. Powstają optymalne warunki reakcji redukcji, zmniejszają się prędkości wzrostu kryształów siarczanowych.

Nasze urządzenie umożliwia ładowanie akumulatorów zarówno prądem stałym, jak i prądem udarowym z różnymi parametrami impulsów ładowania.

 

2. Metoda impulsowa zapewnia lepsze ładowanie akumulatorów (praktycznie nie dopuszczając do gazowania). Osiąga się to dzięki temu, że za płynnym narastaniem impulsu następuje przerwa, podczas której następuje "przyswajanie" porcji energii (zachodzą procesy chemiczne) i wyrównanie gęstości elektrolitu (czyli do materiału płytek podaje się nową porcję roztworu). Cechą naszych urządzeń jest to, że zapewniają ładowanie impulsami o niskiej częstotliwości (mniej niż 1 Hz), co jest optymalne dla przyswajania energii przez akumulator.

 

3. Przyspieszone ładowanie
Dzięki zastosowaniu algorytmu interaktywnego (dialogowego), pojawia się możliwość naładowania akumulatora szybciej niż to robią urządzenia do ładowania na prąd stały. W procesie ładowania zdolność do przetwarzania (pochłaniania) podawanej energii znacznie się zmienia. Na początku ładowania akumulator źle absorbuje podawaną energię, a następnie coraz lepiej (etap ożywienia). Czas trwania tego okresu może mocno zależeć od charakteru wcześniejszej eksploatacji akumulatora. Następnie akumulator zaczyna bardzo skutecznie pochłaniać wprowadzaną energię (etap pochłaniania), po czym zdolność do przetwarzania energii zmniejsza się coraz bardziej i następuje etap zakończenia ładowania (etap nasycenia). Oczywiście, aby przyspieszyć ładowanie, należy kontrolować zmianę stanu wewnętrznego akumulatora, aby w odpowiednim momencie zwiększyć prąd ładowania. Urządzenia z prądem stałym nie mogą tego robić.

 

4. Regeneracja głęboko rozładowanych akumulatorów
Często akumulatory są eksploatowane przez dłuższy czas w stanie niedostatecznie naładowanym. W takich warunkach ładunek elektryczny akumulatora może przez dłuższy czas znajdować się na poziomie 30%-50%, a nawet stopniowo się zmniejszyć aż do całkowitego rozładowania. Konsekwencją jest rozwarstwienie elektrolitu, głębokie rozładowanie i zmniejszenie wydolności. Według naszego programu ładowanie odbywa się ze zwiększonym napięciem, co powoduje pewne "wrzenie" elektrolitu i w konsekwencji wymieszanie oraz usunięcie rozwarstwienia. W wyniku tego przywraca się pojemność akumulatora (choć możliwe, że już nie całkowicie). Aby uniknąć podobnych kłopotów i przedłużyć żywotność baterii, najlepiej wykonywać regularne doładowywanie.

 

5. Przywrócenie pojemności akumulatorów bezobsługowych (GEL, AGM itp.).

 

6. Obniżenie kosztów energii elektrycznej w procesie ładowania i formowania akumulatorów o 20-50%.

 

7. Uzyskujemy 2-3-krotne zwiększenie żywotności działających baterii.

 

8. Zapewniamy 12 miesięczna gwarancję działania baterii po regeneracji.